کلیدواژه‌ها = مدرنیته
حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

شهرام پازوکی


واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 45-60

علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی


مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل‌های درون‏گفتمان

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-25

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندرریگی‌زاده