کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

محمد جواد اسماعیلی


نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 239-260

آیسودا هاشم پور؛ فروغ‌السادات رحیم‌پور


دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 23-42

سید احمد حسینی؛ مریم تبریزی


نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-145

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی