کلیدواژه‌ها = اصالت وجود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-67

سید محمد حسن طباطبایی


2. درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-120

هما رنجبر؛ داود حسینی


3. نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود

دوره 39، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-58

سید حمید طالب¬زاده