کلیدواژه‌ها = اصالت وجود
بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-67

سید محمد حسن طباطبایی


درباره تاریخ مشهور مسئله اصالت وجود

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-120

هما رنجبر؛ داود حسینی


نقدی بر طریق توماس آکویینی در اصالت وجود

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 37-58

سید حمید طالب¬زاده