مذهب ارجای دینی سیاسی و کلامی فلسفی در اسلام و ظهور فرقه مرجئه
مذهب ارجای دینی سیاسی و کلامی فلسفی در اسلام و ظهور فرقه مرجئه

محسن جهانگیری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  یک ازفرقه های کهن و معروف اسلامی فرقه مرجئه است.که درنیمه دوم سده اول هجری پیداشد.مذهب این فرقه «ارجا»بود که دوبعدداشت: بعد سیاسی-دینی و بعد کلامی –فلسفی .بعد سیاسی آن ناظربه کسانی بود،که پس از قتل عثمان ...  بیشتر
قانون گریزی و امکان روانشناسی علمی
قانون گریزی و امکان روانشناسی علمی

محمود خاتمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  این مقاله به تقریر و شرح و ارزیابی استدلال دانلد دیویدسن بر ضد امکان روان شناسی علمی اختصاص دارد.دیویدسن بنابه اصلی که آن را«قانون گریزی امور ذهنی»نامیده روان شناسی علمی را قانون گریز و لذاغیر ممکن می ...  بیشتر
تحلیل فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید
تحلیل فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید

سید حمید طالب زاده

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  از اواخر قرن نوزدهم،مذهب تحصلی در علوم دچارسستی و تزلزل شد و بحثهای گوناگون درباب عینیت یا عدم عینیت علم سبب شد تامبانی نظری علوم جدید گرفتار بحران شود .ادموند هوسرل درآخرین اثرخود، بحران علوم اروپایی ...  بیشتر
مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن
مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن

محمد رضا ریخته گران

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  در این مقاله سخن درباره این است که چون به تطبیق میان دو نظام تفکر می پردازیم ،برچه مبنایی عمل می کنیم؟آیا صرفا تشابهات ظاهری و صوری را میان این دو نظام مشخص می کنیم؟ کربن مبنای تطبیق را بر پدیدار شناسی ...  بیشتر
نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی
نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی

علی م.افضلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  از مهم ترین انتقادات کانت به برهان وجودی این است که برهان وجودی،یک برهان توتولوژیک و ازاین رو بی حاصل است ،زیرا به ادعای طرفداران آن،وجود در تعریف خدا گنجانده شده است،یعنی قضیه «خداوجوددارد»،یک قضیه ...  بیشتر
فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر
فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر

علی اصغر مصلح

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  هارتموت بوخنر باهمکاری شاگردان ژاپنی هیدگر،به مناسبت صدمین سال تولدمارتین هیدگر کتاب «ژاپن و هیدگر»را منتشر کرده است.مهمترین خصوصیت کتاب آن است که دوره ای پرنشاط و پرثمر درحیات فکری یک ملت را معرفی ...  بیشتر
تاملی در منطق ریاضی
تاملی در منطق ریاضی

غلامرضا ذکیانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  در این مقاله به یکی از بنیان های اصلی منطقه جدید یعنی نگرش تابع ارزشی پرداخته شده است و با بحث از استلزام مادی،که شرایط صدق گزاره های شرطی را معرفی کند و معرفی پارادوکس های استلزام مادی،که تنافر این شرایط ...  بیشتر