کلیدواژه‌ها = ارسطو
تعداد مقالات: 5
1. ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 89-110

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری


2. انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-85

سید محمد علی شامخی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی


4. رابطه هنر و اخلاق در فلسفه ارسطو

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-93

مینا محمدی وکیل


5. مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی