علمی -پژوهشی
ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»
ایدئولوژی به‌مثابه علم ایده‌ها: مواجهه‌ای ریکوری با «دستوت دو تراسی و طرحی معرفت شناسانه برای علمی جدید»

حسین مصباحیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

چکیده
  این مقاله در صدد پرتو افکندن بر این پرسش است که «آیا مفهومی علمی از ایدئولوژی می‌تواند وجود داشته باشد؟» پرسش مذکور که عنوان مقاله‌ای از پل ریکور هم هست، در پی مواجهه‌ای پدیدار شناختی با ایدئولوژی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری
موقعیّت های ایزوتوپیکِ سرمایه داری: امکان انقلاب در فلسفه ی شیزوفرنیک دلوز-گتاری

مهدی مومنی نیا؛ اصغر واعظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

چکیده
  در فلسفه‌ی شیزوفرنیک یا اُنتو-اِتیکو-اِستتیکِ دلوز-گتاری، هستی ارتباطی وثیق با زیباشناسی و اخلاق دارد؛ و این یعنی برقراری پیوندی انقلابی و بدیع میان حوزه‌هایی که پیش‌تر منفک از یکدیگر دیده می‌شدند. ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ
بررسی و مطالعه تطبیقی تفکر نیچه و دیلتای در رابطه با تاریخ

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی زاده؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

چکیده
  قرن نوزدهم، سده‌ای بود که در آن از یک سو، تاریخ با تبدیل شدن به علم، فلسفه را با چالش نسبی‌گرایی تاریخی روبرو ‌کرد، و از دیگر سو، به موجب پیشرفت روز افزون علوم تجربی، فلسفه هدف اصلی خود را - یعنی دستیابی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر
بررسی انتقادی «ثبات تغیر» در ربط ثابت به متغیر

مهدی اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

چکیده
  از آن‌جا که صدرا در بحثی چون ربط ثابت به متغیر (و قدیم به حادث) به ثبات تغیر پای‌می‌فشرد، این مسألۀ مهم پیش‌می‌آید که تعبیر متناقض‌نمایی چون ثبات تغیر تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ
حکمت و عرفان اسلامی و مسألة پیشرفت تمدن و فرهنگ

شهرام پازوکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

چکیده
  مسألة رکود یا عدم پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی و علل آن از مسائل اصلی‌ای است که روشنفکران مسلمان به انحای مختلف آن را عنوان و شرح و بسط داده‌اند. به نظر اکثر آنان، مانع اصلی این امر حکمت و عرفان اسلامی است ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز
حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

عطیه زندیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

چکیده
  حقیقت و واقعیت از مباحث بنیادی فلسفی است که پراگماتیست‌ها در مورد آن مباحث ویژه‌ای مطرح نموده‌اند. در این مقاله آرای پیرس و جیمز در‌این‌خصوص با هم تطبیق می‌شود تا به این سؤال پاسخ داده شود که چرا با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق
نظریۀ فرایند معکوس و کاربرد آن در تبیین نحوۀ مشاهده و اطلاع از امور غیبی توسط ابن‌سینا و شیخ اشراق

سعید انواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

چکیده
  ابن‌سینا نحوۀ مشاهدۀ موجودات غیرمادی (عقلانی) را دارای فرایندی معکوس مشاهدۀ موجودات مادی دانسته است. پس از وی شیخ اشراق به کمک این فرایند، نحوۀ مشاهدۀ موجودات عالم مثال را نیز از همین طریق تبیین کرده ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل
واکاوی شهود مقولی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

سیدمحمد تقی شاکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

چکیده
  هوسرل در پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی «شهود مقولی» را مورد بحث قرار می‌دهد. در شهود مقولی با اضافه‌ای فوق بر ادراکات حسی سر و کار داریم که در مرحلة انتقال ادراک حسی به گزاره‌ای محمولی بدان افزوده ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی
تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری بر اساس نقد آرنت از هایدگر در تبیین بحران تمامیت‌خواهی

المیرا ارشدی طهرانی؛ محمد شکری؛ علی مرادخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

چکیده
  هانا آرنت، متفکرسیاسی برجستۀ قرن بیستم، در آرائش دربارۀ ارتباط وثیق پراکسیس و غلبه ‌بر تمامیت‌خواهی که آن را محصول از خودبیگانگی ، انفعال و انزوای انسان مدرن می‌داند، مسیری متمایز از استادش مارتین ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
«متافیزیک شر»؛ نقد نظام آزادیِ شلینگ و تفسیر هستی‌شناختیِ هایدگر
«متافیزیک شر»؛ نقد نظام آزادیِ شلینگ و تفسیر هستی‌شناختیِ هایدگر

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

چکیده
  رسالۀ پژوهش‌های فلسفی در باب ذاتِ آزادی انسان (1809)، پژوهشی هستی‌شناختی دربارۀ آزادی به‌مثابۀ ذات بشر است که وجه مثبت و تعیین‌کنندۀ شر را در ذات آزادیِ انسان تصدیق می‌کند. شلینگ برای تثبیت کردن امکانِ ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة
تبیین حکیم مصلح الدین لاری از حرکت‌شناسی ابن سینا مقدّمه، تصحیح و تحقیق رسالة فی بحث الحرکة

محمد جواد اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

چکیده
  مصلح الدین لاری، فیلسوف و تاریخنگار قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی است که زندگی خود را در سه قلمرو صفوی در ایران، گورکانی در هندوستان، و عثمانی سپری کرد. این تجربه زیسته، رهاورد فرهنگی و اجتماعی به همراه ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحلیل و نقد تأثیر تشکیک وجود بر نظریه مجموع در اندیشه ملاصدرا
تحلیل و نقد تأثیر تشکیک وجود بر نظریه مجموع در اندیشه ملاصدرا

مریم عباسی کشکولی؛ عبدالعلی شکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

چکیده
  نظریه کل‌نگری برخلاف سایر نظریات، در فلسفه‌ی اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه به نحو بایسته مورد توجه قرار نگرفته است. نظریات در باب چگونگی وجود کل یا مجموع به عنوان امری برگرفته از آحاد، در جهت تأیید یا ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ردپای برگسون در تفسیر هایدگر از زمان
ردپای برگسون در تفسیر هایدگر از زمان

حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

چکیده
  در ابتدای کتاب وجود زمان نام برگسون در کنار نام ارسطو آمده است، جایی که هایدگر سعی دارد مفهوم حیث زمانی را از زمان سنتی مورد استفاده در فلسفه تمایز دهد. حال سؤال اینجاست که پس از اشاره‌ی هایدگر به نام ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
دیدگاه ملاصدرا پیرامون رئیس حکومت و ویژگیهای او، بر پایه کتاب مبدأ و معاد
دیدگاه ملاصدرا پیرامون رئیس حکومت و ویژگیهای او، بر پایه کتاب مبدأ و معاد

محمد ملائی ایولی؛ علی اصغر زکوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

چکیده
  تشکیل حکومت به منظور دستیابی بشر به اهداف فردی و اجتماعی خود یک ضرورت عقلانی است. اما بحث درباره حق حاکمیت و ویژگیهای حاکم همواره از جمله مباحث چالش برانگیز بوده است. هدف از این نوشتار واکاوی آراء ملاصدرا، ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
صورت بندی اخلاق و تربیت خانواده در فلسفه منسیوس(Mencius )
صورت بندی اخلاق و تربیت خانواده در فلسفه منسیوس(Mencius )

علی آقاجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

چکیده
  چین باستان سرزمین فلسفه و حکمت عملی است که محور عمده آن خانواده به مثابه دولت کوچک است و محملی از نظریه های مختلف اخلاقی درباره خانواده و اتصالش به ساحت اجتماع است. منسیوس به پیوستگی فرد، خانواده و حکومت ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
برهان زیبایی از منظر‌ سی. اس. لوئیس
برهان زیبایی از منظر‌ سی. اس. لوئیس

مریم سیف؛ فرح رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

چکیده
  هر چند مباحث مدوّن و مکتوب راجع به زیبایی در آثار افلاطون، ارسطو، فیثاغوریان و دیگر فیلسوفان به شکل قابل توجه‌‌ای یافت می‌شود. اما این مباحث تقریباً از سده هجدهم به این سو، به صورت یک قلمرو معرفتی مطرح ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ملاحظاتی درباره صورت در نظریۀ ماده - صورت‌گرایی ابن‌سینا و کیت فاین
ملاحظاتی درباره صورت در نظریۀ ماده - صورت‌گرایی ابن‌سینا و کیت فاین

حمیده مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

چکیده
  ماده-صورت‌گرایی» یک استراتژی قابل قبول در برابر تقلیل هستی‌شناختی یک کل مرکب به اجزاء مادی است. برخی تببین ماهیت اشیاء مادی در چارچوب ماده-صورت‌گرایی را نسبت به تبیین دوگانه‌انگاری جوهری و ماتریالیستی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
چیستی «عقل فعال» در نظریۀ عقل نزد ابن‌باجه
چیستی «عقل فعال» در نظریۀ عقل نزد ابن‌باجه

حسن عباسی حسین ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

چکیده
  «عقل فعال» در فلسفۀ ابن باجه در معرفت‌شناسی، اخلاق و سعادت انسان اهمیت دارد. ازاینرو مبحث «عقل فعال» از جهات مختلف مورد بحث است. «حقیقت عقل فعال» در جایگاه معرفتی و وجودی، صرف‌ نظر از ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
ریشه یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن سینا
ریشه یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن سینا

علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

چکیده
  ابن‌سینا، تمامی قوای مربوط به نفس، غیر از قـوة عـاقله را مادی می‌انگارند. لذا طبق مبنای ابن‌سینا، خیال علاوه بر اینکه خود دارای ماهیتی مادی است، منطبع در محل مادی نیز می‌باشد. قوه خیال براساس عملکرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سمانتیک غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی
سمانتیک غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی

اسدالله فلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

چکیده
  مرتضی حاج‌حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع‌ارزشی و غیر تابع‌ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج‌طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع‌ارزشی را در مقاله‌های ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه‌ی موردیِ مسئله‌ی«وحدتِ وجود»
بررسیِ تأثیر دستاوردهای فلسفی حکمتِ متعالیه در اجتهاد شیعی: مطالعه‌ی موردیِ مسئله‌ی«وحدتِ وجود»

محمدحسین مطهری فریمانی؛ علی اردشیر لاریجانی؛ سید مصطفی محقق داماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

چکیده
  مسئله‌ی اساسیِ این پژوهش بررسیِ تأثیر یا عدمِ تأثیرِ تحقیقات فلسفی در صدورِ احکامِ فقهی و هدف از آن، اثباتِ این تأثیر با مطالعه‌ی موردیِ مسئله‌ی «وحدتِ وجود» در حکمت متعالیه است. برخی فُقها در ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست
تحلیلی هرمنوتیکی بر فلسفه ورزی منسیوس(Mencius) درباره سیاست

علی آقاجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

چکیده
  منسیوس(Mencius) از مهم ترین فیلسوفان چیره دست در پارادایم چینی و سنت کنفوسیوسی است که مقاله در پی تحلیل فلسفه ورزی او درباره سیاست بر پایه روش هرمنوتیک اسکینر است. او هم شارح کنفوسیوس و هم نظریه پرداز و فیلسوفی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تقسیم‌بندی معقولات از دیدگاه ابن‌سینا
تقسیم‌بندی معقولات از دیدگاه ابن‌سینا

جواد صوفی؛ مهدی عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

چکیده
  پس‌ازاینکه تقسیم‌بندی معقولات به معقولات اولی، معقولات ثانیه‌ی فلسفی و ثانیه‌ی منطقی، از سوی میرداماد ارائه شد و از سوی ملاصدرا مورد تأیید و تحکیم قرار گرفت، دیدگاه نهایی در تقسیم‌بندی معقولات تا ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا
جایگاه واهمه در عمل از منظر ابن سینا

سعید حسن زاده؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1402

چکیده
  از منظر ابن سینا، قوه واهمه یکی از مهم ترین مبادی عمل است. این قوه مبدأ ادراکی عمل است. ادراک پیشین عمل، به کارگیری متصرفه برای تصور عمل، تحریک شوق شهوی و غضبی از طریق ادراک جزئی و تصوری نفع و ضرر، یاری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
[به عنوان یادداشت] نقد، ویرایش، و معرفت‌شناسی گواهی
[به عنوان یادداشت] نقد، ویرایش، و معرفت‌شناسی گواهی

سید محسن اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

چکیده
  رابطة مؤلف با تألیف از جهات مختلف حائز اهمیت است. بخشی از اخلاق پژوهش و نگارش که شامل بررسی انتحال یا سایه‌نویسی می‌شود ناظر به همین موضوع است. استدلال می‌کنم که همسو با این ایده، ویرایش نیز ممکن است ...  بیشتر