علمی -پژوهشی
اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19
اصل‌های برهان و ملکۀ نوس تأملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی 2.19

زینب انصاری نجف آبادی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 1-22

چکیده
  ارسطو پس از سامان یک نظام برهانی در تحلیلات ثانوی، کتاب را با پرسش از مبادی برهان به پایان می‌برد که سلسله‌وار به اصل‌هایی می‌رسند که نخستین و ضروری‌اند و نمی‌توان آنها را دیگر از راه استدلال برهانی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
وحدت ساختاری میان زمان و من استعلایی در نقد عقل محض کانت
وحدت ساختاری میان زمان و من استعلایی در نقد عقل محض کانت

احمد رجبی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 23-43

چکیده
  در این نوشتار، با تمرکز بر نقش زمان در امکان تألیف میان دو سوی حکم تألیفی پیشینی یا تألیف محض، یعنی شهود محض و مفهوم محض، تلاش می‌شود تا وحدت ساختاری میان این دو سوی تألیف، بر مبنای بنیاد مشترک میان آنها ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر
واکاوی نسبت مدرنیته با تکوین جهانِ نارخداد از منظر فلسفه هایدگر

علی رسولی؛ مهدی حسین زاده یزدی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 45-60

چکیده
  رویکرد زمانی مدرنیته، همان است که ارسطو در کتاب چهارمِ فیزیک، بیان داشته: "زمان زنجیره‌ای از اکنون‌هاست". در مقابل هایدگر معتقد است این فهم از زمان، هستی را در اکنونیتِ گسسته از گذشته و آینده قرار داده ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات
نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات

مهدی شمس؛ محمد مشکات

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 61-83

چکیده
  قصدگرایی و ضد-قصدگرایی دو نظریۀ اصلی در فلسفۀ تفسیر ادبی هستند که هر یک موضع­گیری مشخصی دربارۀ نسبت قصد مؤلف با معنای اثر دارند. داشتن نظریه­ای دربارۀ چگونگی شکل­گیری معنا از لوازم هر یک از این دو ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی
تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی

مسعود صادقی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 85-103

چکیده
  ارسطو،آکوئینی و خواجه نصیرالدین طوسی هر یک نماینده سه دوران و جهان اندیشه هستند و هر سه نقش مهمی در تاسیس یا تحکیم نگرش اخلاق مربوط به خود ایفا کرده‌اند. در این نوشتار، تلاش شد تا برترین فضیلت و بدترین ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا
مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی»

مجید مرادی؛ سید حمید طالب‌زاده

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، صفحه 105-128

چکیده
  در این نوشتار خواهم کوشید تا کُلیّتِ یک دیدگاه دربارۀ "مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا" در نقدِ عقلِ محض را پیش گذارم. در این راستا، به مفصل‌بندیِ مقاله‌ای با عنوانِ علی‌الاطلاقیّتِ منطقِ استعلایی به‌نزدِ ...  بیشتر