مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت
مقام زن در عرفان ابن عربی در حدود شریعت

دکتر محسن جهانگیری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  زن و مرد در اصل انسانیت با هم برابرند که انسانیت حقیقی جامع و مشترک میان مرد و زن است و ذکورت و انوثت امری عارضی است بنابراین هر کمالی که ممکن است مردان بدان برسند زنان هم می توانند بدان نایل آیند و زنان ...  بیشتر
ابن رشد فیلسوف اسلامی زمینه ساز رنسانس و اموزکار مدرنیزاسیون مغرب اسلامی
ابن رشد فیلسوف اسلامی زمینه ساز رنسانس و اموزکار مدرنیزاسیون مغرب اسلامی

unknown

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  نویسندگان تاریخ فلسفه اسلامی غالبا ابن رشد را خاتم فلاسفه اسلامی و فلسفه او را پایان این فلسفه معرفی می نمایند. در کشورهای غیر از ایران پس از ابن رشد فلسفه متروک و بی رونق شده است از طرفی در شرق عالم اسلام ...  بیشتر
رابطه ما بعد الطبیعه و روش در نظام فکری دکارت
رابطه ما بعد الطبیعه و روش در نظام فکری دکارت

دکتر کریم مجتهدی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  هدف اصلی دکارت از بحثهای فلسفی رسیدن به یک علم واحد کلی است که فقط با دستیابی به یک روش معقول کامل و شامل می تواند تحقق پذیر باشد البته فلسفه مبتنی بر اصالت عقل دکارت با سنتهای قبلی (اعم از دوره باستان یا ...  بیشتر
فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است
فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است

دکتر حسین غفاری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  موضوعی که برخی متفکران و فلاسفه را به اندیشه و بحث واداشته قابلیت تفسیر فلسفه یونان بعنوان یک فلسفه الهی است در این مقاله با رجوع مستقیم به آثار افلاطون و ارائه تفسیر و تطبیق مختصری فضای کلی فلسفه افلاطون ...  بیشتر
بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت
بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت

دکتر علی لاریجانی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ...  بیشتر
آنامنسیس و اسطوره گردش ارواح
آنامنسیس و اسطوره گردش ارواح

دکتر مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  برای کنار گذاشتن تفسیر آنامنسیس افلاطون به فطری گرایی که مفهوم آن در اصل به فلسفه جدید غربی تعلق دارد دو شاهد گویا در دو رساله افلاطون یعنی در فایدروس و جمهوری یافته می شود آنچه افلاطون اسطوره گردش ارواح ...  بیشتر
وجه اومانیستی فلسفه هگل
وجه اومانیستی فلسفه هگل

دکتر محمود خاتمی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  هگل از فلاسفه بزرگ دوران روشنگری است که اصول تفکر وی در جهت تحکیم مبانی و پایه های تمدن جدید غربی بوده و در باطن خود اومانیستی است وجه اومانیستی فلسفه هگل را می توان در دو اصل زیر خلاصه نمود 1- اصالت سوژه ...  بیشتر
نگاهی به مبانی ما بعد الطبیعه اراده
نگاهی به مبانی ما بعد الطبیعه اراده

دکتر سید حمید طالب زاده

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد ...  بیشتر
بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق
بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق

دکتر محمد علی اژه ای

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  دو تفسیر اصلی برای تصدیق وجود دارد نخست تفسیری است که ما آنرا تفسیر اسنادی تصدیق خواهیم خواند و دیگری تفسیری است که می توان آن را اذعان به واقعیت داشتن معنای قضیه نامید مطابق تفسیر نخست تصدیق عبارت از ...  بیشتر
گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو
گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو

دکتر شهرام پازوکی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  بخش عمده آثار متفکر و شرق شناس شهیر ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو در جهت تطبیق افکار است وی در این جهت از روشی استفاده می کند که به تعبیر ماخوذ از هانری کربن فراتاریخی (meta-historical) است در روش تاریخی مرسوم تحقیقات ...  بیشتر
امکان فقری
امکان فقری

دکتر سید محمد حکاک

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  در مساله مناط نیاز به علت تا قبل از صدرالمتالهین شیرازی دو نظر وجود دارد نظر متکلمین و نظر حکما بنابر نظر اول حدوث زمانی و بنابر نظر دوم همان لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم یا تساوی نسبت با وجود و عدم که ...  بیشتر