علمی -پژوهشی
بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور
بررسی رابطه‌ی مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور

سیده اکرم برکاتی؛ محمدکاظم علمی سولا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 1-137

چکیده
  در این نوشتار به‌تبیین مفهوم نماد و استعاره در اندیشه‌ی ریکور پرداخته، سپس تلاش می‌شود رابطه‌ی آن‌دو، در چشم‌انداز کلی فلسفه‌ی وی، به‌نحوی مورد بررسی قرار‌گیرد‌ که بتواند  پاسخگوی سؤالات زیر ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی
تحول آرای فلسفی یورگن هابرماس درباره ی نقش دین در حوزه ی عمومی

معصومه بهرام؛ حسین غفاری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 21-38

چکیده
  بعضی از صاحب نظران یورگن هابرماس را برجسته ترینفیلسوف زنده و نظریه پرداز اجتماعی به شمار می آورند. در عین حال دیدگاه های او درمورد نقش دین در حوزه ی عمومی تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله،ضمن ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین
دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین

مهدی خبازی کناری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 39-56

چکیده
  یکی از منابع فکری دریدا و رویکرد ساختارزدایی ، اندیشه های هوسرل و روش پدیده شناسی است .دریدا از منتقدان جدی هوسرل و در عین حال به طور آشکار وپنهان تحت تاثیر عمیق وی نیز است . نقد عمده وی به هوسرل، به چالش ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 57-73

چکیده
  حادث یا قدیم بودن نفس ناطقه انسانی از مسائل چالش برانگیز و قدیمی فلسفه است. ابن سینا در مقابل افلاطون که نفس را قدیم می دانست، با اقامه براهینی در صدد اثبات حدوث نفس بر می آید. در مقابل، فخررازی با طرح انتقاداتی ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 75-94

چکیده
  سابقه مباحث مابعدالطبیعی را، حداقل بنحو متفرق و ضمنی، میتوان به ماقبل ارسطو رساند، امّا بحث از فلسفه اولی و مابعدالطبیعة بطور رسمی و بعنوان علمی مستقل و متمایز با کتاب مابعدالطبیعة آغاز میشود. در نهضت ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت
اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت

محمدجواد موحدی؛ کمال حیدری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 95-113

چکیده
  اتانازی، از جمله مسائل مطرح در مراقبت­های پایان حیات است. بسیاری از انسانها، خواهان آن هستند که در پایان عمر خود، درد و رنجی نبینند و سربار دیگر اعضای خانواده خویش نباشند؛ در کنار این افراد، پزشکان ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود
تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 115-126

چکیده
  وجود در فلسفه کانت به مفهومی مقولی بدل می‌شود که با انکار عینیت وجود به مثابه کمال، در یک چرخش ذهن‌گرایانه جدایی ذهن و عین را نتیجه می‌دهد. اما خارجیت وجود مبنایی است که نمی‌توان به آسانی از آن عبور ...  بیشتر