علمی -پژوهشی
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو
معانی متفاوت سوژه در فلسفه ی آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی؛ احمد علی حیدری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله کوشیده­ایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم. این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون
تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 21-40

چکیده
  این مقاله تبیینی است از دگرگونی دیدگاه افلاطون نسبت به معنای «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدون در مقایسه با آثارِ پیشین او. فایدون تأویلِ افلاطون از زندگی و فلسفه و مرگ سقراط بر اساس آموزه‌های ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا
نظریّه‌ی اخلاقی زاگزبسکی: نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا

شیما شهریاری؛ محمدحسین نواب

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 41-58

چکیده
  لیندا زاگزبسکی در نظریّه‌ی فضیلت‌مدار الگوگرا گونه‌ی جدیدی از نظریّه‌ی اخلاقی مبناگرا را عرضه می‌کند که در آن اشخاص الگو پایه‌ای‌ترین مؤلّفه‌ی اخلاقی در نظر گرفته می‌شوند. او در این نظریّه تلاش ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق
اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق

مسعود صادقی؛ عسکر دیرباز

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 59-78

چکیده
  تاکنون اوصاف اخلاقی مطابق با معیارهای گوناگون به مطلق و نسبی، فردی و اجتماعی، خادم و مخدوم، زمانمند و ابدی و... تقسیم‌شده‌اند. حداقل فایده این تقسیمات و تفکیکات، کمک به ارتقای اخلاق پژوهی و نیز فاعلان ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق
داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 79-95

چکیده
  تبیین هستی شناسانه مرتبه حق از مسائل بنیادین مکاتب فکری دینی ازجمله عرفا و فلاسفه است. با پیدایش عرفان نظری عرفا در مقام تحویل شهود به معرفت حصولی برآمده و با پذیرش و تبیین اعتبارات وجود، ذات حق را، مرتبه ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته
رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته

زهره معماری؛ حمید طالب زاده

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 97-115

چکیده
  تفکر فلسفی غرب در عصر جدید، تحولی بنیادین پیدا کرد. دکارت با مقدم کردن اندیشه بر وجود، امکان شناخت در بستر وجود را مرتفع کرد و انسان، جهان و خداوند را مبدل به تصور و ایده نمود. در چنین شرایطی، مهم‌ترین ...  بیشتر
علمی -پژوهشی
تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن
تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن

مهدی میرابیان تبار

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 117-135

چکیده
  یادداشت سردبیر: مقاله با عنوان «تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن» (مجله فلسفه، 43(1)، بهار و تابستان 1394، صص.: 117-135) که تحت نام آقای مهدی میرابیان‌تبار دانش‌آموخته مقطع دکترای فلسفه دانشگاه ...  بیشتر