کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 5
1. قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-241

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی


2. تبیین نسبت بین شعور موجودات مادی و استکمال آنها از نظر ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-125

مصطفی صادقی؛ محمد باقر عباسی


3. تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-105

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


4. بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-67

سید محمد حسن طباطبایی


5. ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-77

مصطفی زالی