راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن
راه حل فیلسوفان اسلامی در رابطه نفس و بدن

علی م.افضلی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386

چکیده
  فلاسفه غرب درمساله رابطه نفس و بدن راه حل های مختلفی را ارائه کرده اند.فیلسوفان مسلمان نیز به سهم خود کوشیده اند تاراه حلی معقول برای این مساله ارائه دهند.راه حل آنان مبتنی بر طرح موجود واسط میان نفس و ...  بیشتر
پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا
پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت‌گرا

مصطفی زالی؛ سید حمید طالب زاده

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 51-71

چکیده
  هگل ناشناختنی ماندن شیء فی‌نفسه را در فلسفه کانت معادل با شکاکیت دانسته و علت آن را در روش نقادی جستجو می‌کند. چرا که از نظر او سنجش امکان معرفت پیش از مواجهه با متعلقات معرفت به معنای از پیش مفروض گرفتن ...  بیشتر
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی
نیچه و نقد روانشناسی اخلاقی کانتی

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 53-70

چکیده
  روانشناسی اخلاقی یکی از مباحث مهم در فلسفه‌ اخلاق است که امروزه فیلسوفان اخلاق توجه خاصی بدان می‌کنند. تعدادی از شارحان اخیر فلسفه‌ نیچه می‌کوشند تا با تقریر موضع نیچه در روانشناسی اخلاقی، در ...  بیشتر
بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع
بررسی تحویل اصالت و اعتباریت به صدق و عدم صدق بر واقع

سید محمد حسن طباطبایی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 53-67

چکیده
  بر اساس تلقی رایج، در نظریۀ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، دو وصف اصالت و اعتباریت، به ترتیب به صدق بالذات و صدق بالعرض بر واقعیت خارجی تحویل برده می‌شوند و در نتیجه نه تنها تحقق ماهیت در خارج بلکه واقع ...  بیشتر
تقدم فرآیندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان ملاصدرا
تقدم فرآیندهای شناختی بر زبان، در فلسفه زبان ملاصدرا

نرگس زرگر

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 55-71

چکیده
  در قلمرو بحث «زبان و شناخت» ملاصدرا در خصوص چگونگی کسب علم و حصول شناخت، قائل به یک فرآیند و جریان است، که نفس انسانی در این فرآیند فاعلِ فعال و خلاق است. زبان یا کلام، اظهار و اعلانِ باطن متکلم است. ...  بیشتر
Love (Mohabba) in Sufism
Love (Mohabba) in Sufism

John Napora

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 57-63

چکیده
  In the following, I describe the Sufi Path (tariqa) as a dialectical process which transforms the person through love. I examine the belief system of Islamic mystics as a journey involving both creativity and passion. I do so by using a fresh approach, a perspective that has heretofore yet to be applied to the spiritual alchemy of the Sufis.  بیشتر
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا
بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 57-73

چکیده
  حادث یا قدیم بودن نفس ناطقه انسانی از مسائل چالش برانگیز و قدیمی فلسفه است. ابن سینا در مقابل افلاطون که نفس را قدیم می دانست، با اقامه براهینی در صدد اثبات حدوث نفس بر می آید. در مقابل، فخررازی با طرح انتقاداتی ...  بیشتر
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول
ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

مصطفی زالی

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 57-77

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می‌رود. در تبیین کیفیت هستی‌شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی یکتا ...  بیشتر
اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق
اوصاف اخلاقی مستقل و وابسته؛ تعریف و تقسیمی نوین در اخلاق

مسعود صادقی؛ عسکر دیرباز

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 59-78

چکیده
  تاکنون اوصاف اخلاقی مطابق با معیارهای گوناگون به مطلق و نسبی، فردی و اجتماعی، خادم و مخدوم، زمانمند و ابدی و... تقسیم‌شده‌اند. حداقل فایده این تقسیمات و تفکیکات، کمک به ارتقای اخلاق پژوهی و نیز فاعلان ...  بیشتر
پژوهشی در رابطه کلام و کتاب خداوند در حکمت صدرائی
پژوهشی در رابطه کلام و کتاب خداوند در حکمت صدرائی

محسن پیر هادی؛ محمد رضا کریمی والا

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-79

چکیده
  ملاصدرا با این تلقی که کلام: انشاء چیزی است که بر ضمیر و نهان متکلم دلالت می‌کند، اظهار می‌دارد که کلام الهی شامل موجودات و افعال خداوند می‌شود؛ پس اطلاق کلمه و کلام برجهان آفرینش صحیح است و خداوند هم ...  بیشتر
نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات
نقدهایی بر نظریه‌های معنا در فلسفۀ تحلیلی ادبیات

مهدی شمس؛ محمد مشکات

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 61-83

چکیده
  قصدگرایی و ضد-قصدگرایی دو نظریۀ اصلی در فلسفۀ تفسیر ادبی هستند که هر یک موضع­گیری مشخصی دربارۀ نسبت قصد مؤلف با معنای اثر دارند. داشتن نظریه­ای دربارۀ چگونگی شکل­گیری معنا از لوازم هر یک از این دو ...  بیشتر
انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک
انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک

سید محمد علی شامخی؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 63-85

چکیده
  مقاله‌ی حاضر کوششی است برای ارزیابی و نقادی نظریه‌ی حرکت ارسطویی از منظر رویکرد منادولوژیک - رویکردی که می‌کوشد همه چیز را بدون دخالت معجزه‌آسای غیر، و صرفا با اتکا به درون‌زایی جوهر توضیح دهد. این ...  بیشتر
Isma’ili Thesis on the Ecclesiastical Hierarchy
Isma’ili Thesis on the Ecclesiastical Hierarchy

Simonetta Calderini

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 65-76

چکیده
  Though it is widely assumed that Sunni Islam does not have an equivalent to the Christian ecclesiastical hierarchy, Shii groups such as the Medieval Ismailis did have an organised teaching, spiritual, and temporal hierarchy. Evidence gathered from primary sources shows that this Ismaili 'ecclesiastical' hierarchy is strictly intertwined with the Ismaili interpretation ...  بیشتر
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل
هیدگر و پژوهش ششم از پژوهش‌های منطقی هوسرل

بهمن پازوکی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 65-82

چکیده
  هیدگر همواره تاکید بر آن داشته است که پژوهش‌های منطقی هوسرل سهم عمده‌ای در فراهم آوردن زمینه برای طرح مسائل اساسی در وجود و زمان داشته‌است. این مقاله، با توجه به پرسش اساسی در وجود و زمان که پرسش از وجود ...  بیشتر
تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت
تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت

سیمین اسفندیاری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 67-83

چکیده
  تصور مطلق‌انگارانه دکارت نسبت به شناخت عقلی موجب فاصله گرفتن انسان با عالم طبیعت، ادراک حسی و سرانجام پدید آمدن شکاف میان عقل و حس شد. سئوال این است آیا می‌توان در مذهب اصالت عقل دکارت جایی برای زیبایی‌شناسی ...  بیشتر
نظام استنتاجی منطق رواقی
نظام استنتاجی منطق رواقی

امین شاه‌وردی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 67-84

چکیده
  رواقیان معتقد بودند استدلال‌های معتبر از طریق "تما"ها به "اثبات‌نشده"‌ها فروکاسته می‌شوند؛ چنین درکی از نظام منطق رواقی که در گزارش‌های نویسندگان دوره باستان به آن اشاره شده است، منطق رواقی را به مثابه ...  بیشتر
آزادی چون بنیاد علت و دلیل در «متافیزیک دازین» هیدگر
آزادی چون بنیاد علت و دلیل در «متافیزیک دازین» هیدگر

بهمن پازوکی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 67-85

چکیده
  این مقاله تفصیل این قول هیدگر است که «آزادی بنیاد علت و دلیل است». مفهوم آزادی مفهومی کلیدی در دوره‌ای از اندیشة هیدگر است که او خود آنرا «متافیزیک دازین» خوانده است. آزادی به نزد وی در وهلة ...  بیشتر
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر
امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-87

چکیده
  در این مقاله بر بحث استطرادی گادامر دربارة چیستیِ وصف «کلاسیک» برای آثار هنری و ادبی تمرکز می‌شود و با شرح آن، به عنوان نمونه‌ای که نحوة حضور و وجود امر تاریخی را در میانة زمانی‌بودن و داعیة حقیقت ...  بیشتر
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت
تقویم پدیده شناختی هوسرل: اشتراک بین الاذهانی و مسئلة عینیت و حقیقت

سعیده کوکب

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 69-86

چکیده
  در مقالة حاضر راهکار هوسرل در خصوص حلّ مسئلة شناخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. درونمایة اصلی پدیده‌شناسی هوسرل، به ویژه در بحث تقویم اعیان، نقد شناخت است. هوسرل با الهام از شک دکارتی به حوزة آگاهی مطلق ...  بیشتر
من واقعی کانت
من واقعی کانت

عبدالرضا صفری حلاوی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 84-101

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نگرش کانت دربارة سوژة استعلایی است و دست‌آورد مهم آن شرح و توضیح شاخصه‌های سوژة استعلایی بنابر ملاک‌های نقد عقل محض است. نگارنده نشان می‌دهد که سوژه، هیچ گاه از مقام سوژه‌ای ...  بیشتر
بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین
بررسی امکان بومی‌سازی علوم انسانی از منظر هستی‌شناسی بنیادین

احمد علی حیدری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 87-112

چکیده
  مارتین هیدگر تحلیل انسان را به ‌منزلة اقدامی تمهیدی برای پرسش از معنای وجود تلقی می‌کند و به آن «هستی‌شناسی بنیادین» می‌گوید. از منظر هیدگر بررسی دقیق پرسش از وجود منوط به این است که در ...  بیشتر
معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد
معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد

هوشیار نادرپور؛ رضا اکبری؛ میثم لطیفی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 95-111

چکیده
  تحلیل فلسفی-تجربی از معنای زندگی در موقعیت مرگ ناظر به حضور در جنگ، با تکیه بر گفته‌ها و کنش‌های عملی ویتگنشتاین موضوع این پژوهش است. روش استخراج و تحلیل داده‌های مرتبط با مسئله تحقیق، نظریه‌پردازی ...  بیشتر