دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 35، اسفند 1399، صفحه 1-280 

علمی -پژوهشی

جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

صفحه 1-21

محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی


امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

صفحه 67-87

فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی


ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

صفحه 89-110

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری


قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

صفحه 221-241

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی