به چه معنی فلسفه دکارت مبتنی بر اصالت عقل است
به چه معنی فلسفه دکارت مبتنی بر اصالت عقل است

دکتر کریم مجتهدی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  فلسفه دکارت نه فقط به اصالت عقل شهرت دارد بلکه به معنائی نمونه بالنسبه کاملی از نحوه کاربرد عقل در عصر جدید است یعنی عقلی که مجهز به روش شده و اصول همین روش را معرف خود قرار داده است بهر ترتیب در اصالت عقل ...  بیشتر
عقل و عشق در نظر محقق ترندی
عقل و عشق در نظر محقق ترندی

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  اهمیت عقل و عشق و نقش آنها در زندگی و سرنوشت انسان بیش از آن چیزی است که در آغاز قابل تصور باشد و تحقیق و بررسی جامع درباره آن امری ضروری است با وجود آثار فراوانی که درباره دو عنوان عقل و عشق به رشته نگارش ...  بیشتر
فلسفه یونان الهی است
فلسفه یونان الهی است

unknown

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  از آنجا که هدف این سلسله مقالات تبیین ماهیت فلسفه اسلامی است ناگریز از بحث در موضوعات گوناگونی است که هر یک به نحوی با این هدف مرتبط می بشد و از آنجا که فلسفه یونان از نظر تاریخی یکی از مهمترنی منابع سنت ...  بیشتر
نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی
نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی

دکتر روح الله عالمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  منطق را علم یا فنی تعریف کرده اند که رعایت آن ذهن را از بخری مغالطات دور می کند اما همواره این طوال مطرح بوده است که کاربرد آن در قلمرو حکومت نظری و خصوصا الهیات بالمعنی الاخص چگونه است و آیا می توان مسائل ...  بیشتر
پراگماتیسم و اومانیسم
پراگماتیسم و اومانیسم

دکتر محمود خاتمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  هدف اصلی این نوشته آن است که نشان دهد اولا پراگماتیسم بر اصولی استوار است که ملازم اومانیسم هستند ولذا پراگماتیسم در اصل یک مکتب اومانیستی است و ثانیا دستاورد آشکاری که در سطح فرهنگ و جامعه امریکایی عرضه ...  بیشتر
آنانسیس افلاطون
آنانسیس افلاطون

دکتر مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  معمولا تصور می کنند که آموزه یادآوری افلاطون به معنای فطری گرایی است وک او همه معلومات انحسان را فطری می داند در این مقاله با توضیح این آموزه و بررسی آْرای دیگر افلاطون در باب معرفت شناسی استدلال می شود ...  بیشتر
زیباترین مثلث ها در تیمایوس افلاطون کوششی نافرجام برای یک تبیین ریاضی کامیاب از طبیعت
زیباترین مثلث ها در تیمایوس افلاطون کوششی نافرجام برای یک تبیین ریاضی کامیاب از طبیعت

دکتر محمد رضا حسینی بهشتی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  از زمان نگارش رساله تیمایوس افلاطون تاکنون این اثر از جهات گوناگون همواره مورد توجه مفسران و عالمان قرار گرفته تحلیل های فراونی را بر انگیخته است یکی از جالب ترین مباحث این رساله چگونگی تبیین پیدایش ...  بیشتر
مفهوم تجربه در تفکر کانت
مفهوم تجربه در تفکر کانت

unknown

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  کانت بر اساس تقسیمی که از قضا یا به دست داده است و آنها را به تحلیلی و تالیفی تقسیم نموده و قضایای تالیفی را در دو بخش ما تقدم و ما تاخر تعریف کرده است زمینه مفهوم تازه ای از تجربه را فراهم آورده که پیش از ...  بیشتر
شیوه استنتاج طبیعی در  سیستم های زمانی kt و kc
شیوه استنتاج طبیعی در سیستم های زمانی kt و kc

دکتر لطف الله نبوی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  منطق زمان به عنوان یکی از شاخه های توسعه یافته منطق جدید توسط آرتورپرایور در سال 1957 تاسیس گردید و امروزه کاربردهای متعدد و متنوعی در تبیین فلسفی فیزیکی زمان تحلیل منطقی زبان طبیعی هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر ...  بیشتر
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین

دکتر قاسمعلی کوچنانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  در برهان صدیقینی که ابن سینا تقریر کرده به یقینی بودن موجود ما و دفع دور و تسلسل تکیه شده است و ملاصدرا در تقریر برهان صدیقین به اصالت و وحدت وجود بساطت و تشکیک وجود توسل جسته است و در تقریر حکیم سبزواری ...  بیشتر
مرور مراحل سه گانه پدیدار شناسی هوسرل
مرور مراحل سه گانه پدیدار شناسی هوسرل

unknown

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  مراحل رشد و تکامل تفکر فلسفی ادموند هوسرل بنیان گذار فلسفه پدیدار شناختی سده بیستم را می توایم به سه دوره عمده تقسیم کنیم دوره یکم دوره پدیدار شناسی ما قبل استعلایی (Pre - transendental) یا پدیدار شناسی معرفت شناختی ...  بیشتر
برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی
برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی

دکتر محمد مهدی اعتصامی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  ابن رشد را عقیده بر آن است که ابن سینا در برهان وجوب و امکان تحت تاثیر متکلمین بوده و بر مشرب آنان مشی کرده و برهانی اقناعی آورده است بخصوص که از مفهوم واجب الوجوب بالغیر که معنای محصلی ندارد در تقریر این ...  بیشتر