قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی

اسدالله فلاحی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، ، صفحه 105-136

چکیده
  افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می‌کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید ...  بیشتر
بحث در ماهیت پارادوکس دروغگو
بحث در ماهیت پارادوکس دروغگو

unknown

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  این نظریه که قضیه یا تصدیق لفظ مرکب تام خبری است که قابلیت صدق و کذب دارد تقریبا مورد اعتقاد همه منطق دانان است قابلیت صدق و کذب ذاتی قضیه است و به همین دلیل است که ارزش هر قضیه در قالب منفصله حقیقیه که ...  بیشتر
نقدی بر نسبت زمان و آگاهی در اندیشه کانت
نقدی بر نسبت زمان و آگاهی در اندیشه کانت

سید حمید طالب زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1383

چکیده
  مفهوم زمان در تاریخ فلسفه مفهومی پیچیده و مرموز بوده است تا جایی که بعضی ارباب نظر آنرا معلوم الانیه و مجهول الماهیه خوانده اند این مقاله در صد د تفسیری اجمال یاز موقعیت مفهوم زمان در تفکر کانت است و نشان ...  بیشتر
نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی
نقد و بررسی نظریه علم ازلی در آراء اسکندر افریدوسی و پروکلوسی

دکتر روح الله عالمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  منطق را علم یا فنی تعریف کرده اند که رعایت آن ذهن را از بخری مغالطات دور می کند اما همواره این طوال مطرح بوده است که کاربرد آن در قلمرو حکومت نظری و خصوصا الهیات بالمعنی الاخص چگونه است و آیا می توان مسائل ...  بیشتر
فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است
فلاسفه افلاطون مادر همه فلسفه های الهی است

دکتر حسین غفاری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  موضوعی که برخی متفکران و فلاسفه را به اندیشه و بحث واداشته قابلیت تفسیر فلسفه یونان بعنوان یک فلسفه الهی است در این مقاله با رجوع مستقیم به آثار افلاطون و ارائه تفسیر و تطبیق مختصری فضای کلی فلسفه افلاطون ...  بیشتر
مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن
مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن

محمد رضا ریخته گران

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  در این مقاله سخن درباره این است که چون به تطبیق میان دو نظام تفکر می پردازیم ،برچه مبنایی عمل می کنیم؟آیا صرفا تشابهات ظاهری و صوری را میان این دو نظام مشخص می کنیم؟ کربن مبنای تطبیق را بر پدیدار شناسی ...  بیشتر
ماده از نظر دکارت
ماده از نظر دکارت

محمود خاتمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  این مقاله بخشی است در باب ماهیت ماده(جوهر جسمانی)در فلسفه دکارت،دکارت دراصل فیلسوفی بوده است با دغدغه تاسیس یک علم.از این لحاظ وی کوشید تا در رقابت با فیزیک گالیله ای ،فیزیکی صرفا ریاضی عرضه کند که براصول ...  بیشتر
ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی
ادراک حسی در پدیدار شناسی مرلوپونتی

سید حمید طالب زاده

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  مرلوپونتی فیلسوف پدیدار شناس فرانسوی در خصوص ادراک حسی به نقادی آرای عقلی مذهبان و تجربی مذهبان می پردازد و با الهام از اندیشه اگزیستانس درهیدگر و پدیدارشناسی هوسرل با ردیگرادراک حسی را مورد تحقیق قرارمی ...  بیشتر
The Feminine vs. the Masculine : A Sufi Perspective of Life
The Feminine vs. the Masculine : A Sufi Perspective of Life

Mariam S. Mir

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 67-89

چکیده
  In Sufism, one may find a very interesting feminine approach according to which the feminine is the source of life. Though it is roughly distinguished from modern feminism in principle and aim, it would be very critical to see how this perspective overcomes the masculine dominated world. The overall aim of this paper is to give only a remark and an entry to this ...  بیشتر
شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر
شأن وجودشناختی هنر و صنعت نزد هیدگر

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 69-87

چکیده
  در مقام تعریف غالبا صنعت را مجموعه ابزار و وسایلی می­دانیم که توسط صنعتگر تولید شده است. همچنین است نگاه­مان به هنر؛ مجموعه آثاری همچون نقاشی، شعر و غیره که هنرمند آن­ها را به وجود آورده است. در نگرشی ...  بیشتر
نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا
نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وار انگاریِ خدا

حمید طالب زاده؛ حسین صابری ورزنه

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-89

چکیده
  اسپینوزا سعادت شناسی خود را مبتنی بر تصویری غیر انسان‌وار از خداوند می‌سازد و بدین جهت با تشخیص علل گرایش‌های انسان‌وار انگارانه در حوزۀ الهیات و به طور خاص خداشناسی، به نقد چنین خدایی می‌پردازد. ...  بیشتر
مساله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت
مساله تمایز و معنای دوگانه وجود در تفکر دکارت

محمد تقی طباطبایی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 73-90

چکیده
  پیش از دکارت، فیلسوفان سده‌های میانه هنگام بحث از نسبت وجود و ماهیت به سه‌گونه تمایز توجه کرده بودند و دکارت نیز به این سه‌گونه توجه دارد اما این مساله را صرفا در ذیل بحث از نسبت میان نفس و بدن طرح می‌کند ...  بیشتر
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی
مابعدالطبیعة در عالم اسلام و جایگاه ترجمه های عربی در فلسفه اسلامی

احمد عسگری؛ اسکندر صالحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 75-94

چکیده
  سابقه مباحث مابعدالطبیعی را، حداقل بنحو متفرق و ضمنی، میتوان به ماقبل ارسطو رساند، امّا بحث از فلسفه اولی و مابعدالطبیعة بطور رسمی و بعنوان علمی مستقل و متمایز با کتاب مابعدالطبیعة آغاز میشود. در نهضت ...  بیشتر
Contemporary Debates in the Philosophy of Biology : A Historical Review
Contemporary Debates in the Philosophy of Biology : A Historical Review

Paul Griffiths

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 77-91

چکیده
  The philosophy of biology has existed as a distinct sub-discipline within the philosophy of science for about thirty years. The rapid growth of the field has mirrored that of the biological sciences in the same period. Today the discipline is well represented in the leading journals in philosophy of science, as well as in several specialist journals. There have ...  بیشتر
داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق
داوری در داوری ملاصدرا میان عرفا و حکما در مسئله ذات حق

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 79-95

چکیده
  تبیین هستی شناسانه مرتبه حق از مسائل بنیادین مکاتب فکری دینی ازجمله عرفا و فلاسفه است. با پیدایش عرفان نظری عرفا در مقام تحویل شهود به معرفت حصولی برآمده و با پذیرش و تبیین اعتبارات وجود، ذات حق را، مرتبه ...  بیشتر
آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟
آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 79-96

چکیده
  کانت منطق را به دو حوزه کلی منطق عمومی و منطق استعلایی تقسیم می­کند. منطق عمومی نسبت به اعیان خنثی است و صرفا قواعد انسجام خود اندیشه و از این رو صرفا شرایط سلبی حقیقت را بیان می­کند. اما آیا اصل طرد ...  بیشتر
عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن
عمل و نظر در اندیشه‌ی هیدگر و کوششی برای قرائت میان فرهنگی از آن

احمد علی حیدری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله مترصد بیان این نکته است که در اندیشه‌ی مارتین هیدگر مناسبات نخستین آدمی با عالم در عرصه‌ی عمل شکل می‌گیرد و در این قلمرو آدمی به سبب واقع‌شدن در مناسبات ابزاری عالم ضمن بهره‌مندی از معنی‌داری ...  بیشتر
ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما
ملاحظاتی اجمالی در بارۀ هویت غربی- شرقی عالم امروز ما

سید مسعود زمانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 83-102

چکیده
  اصل پرسش این نوشته دربارۀ عالمی است که ما در آن خانه کرده‌ایم. سخن برسر این است که خصیصۀ ذاتی این عالم وجه غربی و شرقی آن می‌باشد، امری که خود را در جهات مختلف زندگی ما بروز می‌دهد: در فهم جغرافیایی ما ...  بیشتر
آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن
آگاهی پدیداری از منظر نظریه‌های بازنمودی ذهن

سید محمد حسینی؛ کامبیز بدیع

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 85-104

چکیده
  یکی از پرسش‌های مهم در معرفت‌شناسی واقعیات غیرفیزیکی، آگاهی پدیداری است. ادعای اصلی فیزیکالیسم و از جمله نظریۀ بازنمودی ذهن این است که تبیین حقیقی رویدادها تنها از طریق تبیین‌های فیزیکی امکان‌پذیر ...  بیشتر
الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون
الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

ایمان شفیع بیک

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 85-102

چکیده
   در نوشته‌های افلاطون، از مجموعه‌ی دریافت‌های غیبی یا الهام‌های گوناگونی یاد می‌شود که سروش ایزدیِ سقراط (یا دایمونیون)، ندای رؤیاهای سقراط، و غیب‌گوییِ کاهنان و شاعران را در بر می‌گیرد. روایت ...  بیشتر