Ecological Thought : Some New Implications Of Whitehead’s Philosophy
Ecological Thought : Some New Implications Of Whitehead’s Philosophy

Pete Gunter

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1388، ، صفحه 93-106

چکیده
    This paper will discuss some new implications of Whitehead’s philosophy for environmental thought.[i] They fall under three headings: 1. The interrelations between three ways of thinking about the environment: bioregionalism, land ethics, and the philosophy of organism.  2.  The implications of Whitehead’s philosophy of organism ...  بیشتر
اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت
اتانازی از منظر وظیفه‌گرایی عقل‌باور کانت

محمدجواد موحدی؛ کمال حیدری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 95-113

چکیده
  اتانازی، از جمله مسائل مطرح در مراقبت­های پایان حیات است. بسیاری از انسانها، خواهان آن هستند که در پایان عمر خود، درد و رنجی نبینند و سربار دیگر اعضای خانواده خویش نباشند؛ در کنار این افراد، پزشکان ...  بیشتر
رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته
رفلکشن و سیر تطور مفهومی آن در تفکر فیشته

زهره معماری؛ حمید طالب زاده

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 97-115

چکیده
  تفکر فلسفی غرب در عصر جدید، تحولی بنیادین پیدا کرد. دکارت با مقدم کردن اندیشه بر وجود، امکان شناخت در بستر وجود را مرتفع کرد و انسان، جهان و خداوند را مبدل به تصور و ایده نمود. در چنین شرایطی، مهم‌ترین ...  بیشتر
دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن
دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن

سید علی صدرالحفاظی؛ محمدرضا ریخته گران

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 97-115

چکیده
  اساس نظریه‌ی میل دلوز بر مفهوم ایجابیت و آفرینش استوار است. این نظریه در مقابل نظریه‌ی رایج روانکاوی فروید درباره‌ی میل است که در آن میل‌ورزی مبتنی بر یک فقدان اولیه و ازلی، یعنی تجربه‌ی اختگی و از ...  بیشتر
نوس: دانشِ علمی برهان ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو (بخش دوم)
نوس: دانشِ علمی برهان ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو (بخش دوم)

مهدی قوام صفری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 101-114

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله بررسی چیستی نوس است. در این مقاله برای آشکار شدن چیستی نوس نخست روشن می­شود که هم دانش علمی دو گونه است: برهان پذیر و برهان ناپذیر، هم نوس در آثار ارسطو با دو وجه نظر و به دو معنای ...  بیشتر
از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم
از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم

محمدحسین محمدعلی خلج؛ محمدتقی طباطبایی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 103-120

چکیده
  در 1960 پاتنم در مقالۀ "اذهان و ماشین‌ها" بر پایۀ قیاسِ میانِ ذهن و  ماشینِ تورینگ نگرشی نو به ذهن به نام کارکردگرایی را پی‌ریزی نمود. یک دهه پس از آن دریفوس براساسِ تفسیرش از پدیدارشناسیِ مرلوپونتی و ...  بیشتر
زمان‌پریشی در تدوین تاریخ فلسفه
زمان‌پریشی در تدوین تاریخ فلسفه

مهدی گل پرور روزبهانی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 103-122

چکیده
  زمان‌پریشی (آناکرونیسم) در روایت تاریخی یعنی دستکاری در ترتیب اجزای داستان، و پس‌وپیش‌کردن آن. سؤال محوری این مقاله آن است که آیا احتراز از زمان‌پریشی در روایت تاریخ فلسفه مطلوب یا حتی ممکن است؟ برخی ...  بیشتر
نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون
نسبت رفتارگرایی معرفت‌شناختی با نفی پلورالیسم معرفتی در نگاه دیویدسون

سعیده کوکب

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 105-124

چکیده
  مسئلة مورد بحث در این مقالهنسبت بینرفتارگراییمعرفت‌شناختی و پلورالیسم معرفتی یا نسبی‌گرایی است. آیا می‌توان از طرفی به رفتارگرایی اعتقاد داشت، و نظریة بازنمایی را کنارگذاشت، اما از طرف دیگر ...  بیشتر
مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا
مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی»

مجید مرادی؛ سید حمید طالب‌زاده

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  در این نوشتار خواهم کوشید تا کُلیّتِ یک دیدگاه دربارۀ "مفهومِ نوعی مُطلقِ برابرایستا" در نقدِ عقلِ محض را پیش گذارم. در این راستا، به مفصل‌بندیِ مقاله‌ای با عنوانِ علی‌الاطلاقیّتِ منطقِ استعلایی به‌نزدِ ...  بیشتر
مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس
مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس

بهمن پازوکی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 107-129

چکیده
  در تاریخ فلسفه معمولاً کِیْر‌کِگُر را بنیان‌گذار فلسفه اگزیستانس می‌دانند. او این اصطلاح را که به معنای نحوه وجود خاص انسان است، در تقابل با اندیشه هگل وضع کرده‌است. با مروری کوتاه بر جدال فلسفی ...  بیشتر
بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا
بررسی کارکردهای فطرت در‌ اندیشه‌ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا

ناهید شبانی شهرضا؛ حسن احمدی زاده

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 107-125

چکیده
  غزالی در آثار مختلفش، ابراز می‌کند که هر انسانی بر فطرتی بی‌نشان (الفطره الاصلیه) متولد می‌شود اما این والدین هستند که انسان را از فطرت نخستینش به آئین خاصی سوق می‌دهند. او فطرت را در معانی مختلف و با ...  بیشتر
چهار چالش اساسی بر سر راه استدلال‌های اخلاقی؛ دیدگاه دومِسِل
چهار چالش اساسی بر سر راه استدلال‌های اخلاقی؛ دیدگاه دومِسِل

مسعود صادقی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 107-123

چکیده
  استدلال‌های اخلاقی بالاخص با شیوه صورت‌بندی موجز و مبتنی بر سنت فیلسوفان تحلیلی از قرن بیستم رواج بسیار یافته است. دستمایه اصلی این مقاله بررسی چالش‌های عملی بر سر راه تحقق یک استدلال اخلاقی کارآمد ...  بیشتر
تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی
تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی

نرگس زرگر

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 111-129

چکیده
  جستار حاضر در پی ارائۀ تبیین روشنی از تفکیک علم و وجود ذهنی، از منظر جوادی آملی، به منظور حل برخی مشکلات شناخت‌شناسی مبتنی بر حکمت متعالیه است. یافته‌های مقاله را می‌توان چنین برشمرد: 1. ضمن اینکه علم ...  بیشتر
زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین
زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 137-162

چکیده
  امروزه در محافل آکادمیک، زیبایی­شناسی به عنوان شاخه­ای از فلسفه که به مطالعه پیرامون زیبایی و هنر می­پردازد، مطرح است. به نظر صدرا زیبایی صورت یا امری تحسین برانگیز است.منشاء زیبایی جمیل مطلق است. ...  بیشتر
نحوه‌ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق
نحوه‌ی صدور کثرت بر مبنای حکمت اشراق

محمد موسوی

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، ، صفحه 175-197

چکیده
  در فلسفه سهروردی ـ مثل هر فلسفه‌‌‌ای که در صدد تبیین حقایق کلی وجود است ـ نحوه صدور کثرت، رکن مهمی در جهان‌‌‌شناسی به شمار می‌رود و با مبنای مشائین در این باب متفاوت است. بحث صدور کثرت در ...  بیشتر
برهان علامت صنعتی در فلسفه دکارت
برهان علامت صنعتی در فلسفه دکارت

دکتر علی م افضلی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  دکارت در تامل سوم از کتاب تاملات در فلسفه اولی برهانی در اثبات وجود خدا اقامه می کند که امروزه به برهان علامت صنعتی معروف است وی در این تامل دو تقریر مختلف از این برهان ارائه می دهد مقاله حاضر به شرح و تبیین ...  بیشتر
کریپکی و اینهمانی های نظری
کریپکی و اینهمانی های نظری

دکتر محمد سعیدی مهر

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1383

چکیده
  یکی از پرسشهایی که امروزه برای فیلسوفان تحلیلی مطرح است پرسش از نسبت میان قضایای پیشین (a priori) و پسین (a posteriori) از یک سو و قضایای ضروری (necessary) و ممکن (contingent) از سوی دیگر است تا چندی پیش یک پاسخ نسبتا رایج به ...  بیشتر
آنانسیس افلاطون
آنانسیس افلاطون

دکتر مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  معمولا تصور می کنند که آموزه یادآوری افلاطون به معنای فطری گرایی است وک او همه معلومات انحسان را فطری می داند در این مقاله با توضیح این آموزه و بررسی آْرای دیگر افلاطون در باب معرفت شناسی استدلال می شود ...  بیشتر
آنامنسیس و اسطوره گردش ارواح
آنامنسیس و اسطوره گردش ارواح

دکتر مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  برای کنار گذاشتن تفسیر آنامنسیس افلاطون به فطری گرایی که مفهوم آن در اصل به فلسفه جدید غربی تعلق دارد دو شاهد گویا در دو رساله افلاطون یعنی در فایدروس و جمهوری یافته می شود آنچه افلاطون اسطوره گردش ارواح ...  بیشتر
فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر
فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر

علی اصغر مصلح

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  هارتموت بوخنر باهمکاری شاگردان ژاپنی هیدگر،به مناسبت صدمین سال تولدمارتین هیدگر کتاب «ژاپن و هیدگر»را منتشر کرده است.مهمترین خصوصیت کتاب آن است که دوره ای پرنشاط و پرثمر درحیات فکری یک ملت را معرفی ...  بیشتر
متناهی و نا متناهی
متناهی و نا متناهی

سید حمید طالب زاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  این مقاله به تقریر بحث متناهی و نا متناهی در فلسفه اسلامی و بررسی استدلال های مربوط،به ویژه از افق ریاضیات و فیزیک اختصاص دارد.حکمای اسلامی در طبیعیات،جسم وقوای تحریکی جسم را متناهی دانسته اند و رای به ...  بیشتر
پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا
پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا

شهرام پازوکی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  در آثار ملاصدرا دونحو تلقی و برخورد با تصوف وجود داردکه خلاف عادت(پارادکس)می نماید.وی از طرفی در ردو انکار تصوف سخن میگوید و آن را تخطئه می کند،و از طرف دیگر از آن دفاع می کند.این امرتنها منحصر به ملاصدرا ...  بیشتر