ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه
ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه

جمال کدخداپور؛ سید حسن حسینی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 175-196

چکیده
  مسئلۀ ارادۀ آزاد به لحاظ تاریخی تطورات گوناگونی داشته است. آنچه در دورۀ معاصر با برجسته‌شدن علم تجربی مشاهده می­شود، نسبت ارادۀ آزاد و تعیّن‌گرایی فیزیکی است. با وجود اینکه تعیّن‌گرایی فیزیکی در ...  بیشتر
شیوه استنتاج طبیعی در  سیستم های زمانی kt و kc
شیوه استنتاج طبیعی در سیستم های زمانی kt و kc

دکتر لطف الله نبوی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  منطق زمان به عنوان یکی از شاخه های توسعه یافته منطق جدید توسط آرتورپرایور در سال 1957 تاسیس گردید و امروزه کاربردهای متعدد و متنوعی در تبیین فلسفی فیزیکی زمان تحلیل منطقی زبان طبیعی هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر ...  بیشتر
بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق
بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق

دکتر محمد علی اژه ای

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  دو تفسیر اصلی برای تصدیق وجود دارد نخست تفسیری است که ما آنرا تفسیر اسنادی تصدیق خواهیم خواند و دیگری تفسیری است که می توان آن را اذعان به واقعیت داشتن معنای قضیه نامید مطابق تفسیر نخست تصدیق عبارت از ...  بیشتر
بررسی پدیدار شناختی-هرمنوتیک زمان
بررسی پدیدار شناختی-هرمنوتیک زمان

محمد جواد صافیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  یک از پرسش های اساسی پرسش از حقیقت زمان است.زمان مانند وجود،مفهومی آشناست،به نحوی که همه ما آن رامی شناسیم ولی کنه و حقیقت بسیار مبهم و مخفی است.به همین جهت است که در طول تاریخ اندیشه بشر،فیلسوفان و اندیشمندان ...  بیشتر
نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی
نسبیت وجود شناختی کواین و واقع گرایی در چهارچوب علم تجربی

سایه میثمی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله با شرح دیدگاه کواین در وجودشناسی که به صورت منطقی در قالب التزام وجود شناختی ارائه می شود،حیثیت نظری موجودات را درنسبت با نظریات علمی بررسی می کندو از رهگذر نقشی که توابع نماینده ایفا می کنند،به ...  بیشتر
The Psychological Element in the Phenomenological Analysis of Human Subjectivity
The Psychological Element in the Phenomenological Analysis of Human Subjectivity

Mahmoud Khatami

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 125-144

چکیده
  The aim of this paper is to depict the psychological element in phenomenological analysis of the human subjectivity. This analysis should be considered within the philosophical context provided by philosophers of 18th and 19th centuries, and very specifically by Kant as his transcendental philosophy was a turning point for later debates on the human subjectivity. ...  بیشتر
فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی
فرجام نفوس ناقصه از دیدگاه فارابی

عباسعلی منصوری؛ زهرا کهریزی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 189-210

چکیده
  آراء فارابی در باب معاد و سرنوشت نفوس انسانی پس از مرگ جزء ساختارشکنانه ترین دیدگاه ها در میان فیلسوفان مسلمان است تا جایی که حتی برخی انکار اصل معاد نوع بشر را به او نسبت می دهند اما بررسی های ما در این ...  بیشتر
تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی
تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی

سعید معصومی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 197-219

چکیده
  تحویل علمی یکی از مسائل مهم فلسفة علم است که به دیگر مسائل آن، از جمله به واقع‌گرایی علمی مربوط می‌شود. در این مقاله با اتخاذ موضعی مشخص دربارة «مفهوم تحویل» و «رویکرد به تحویل» که آن را رویکرد ...  بیشتر
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین
مقایسه تقریرات ابن سینا و ملاصدرا و حکیم سبزواری و علامه طباطبائی در برهان صدیقین

دکتر قاسمعلی کوچنانی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  در برهان صدیقینی که ابن سینا تقریر کرده به یقینی بودن موجود ما و دفع دور و تسلسل تکیه شده است و ملاصدرا در تقریر برهان صدیقین به اصالت و وحدت وجود بساطت و تشکیک وجود توسل جسته است و در تقریر حکیم سبزواری ...  بیشتر
گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو
گفت و گوی فراتاریخی و فرا گفت و گو در اندیشه توشیهیکو ایزوتسو

دکتر شهرام پازوکی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  بخش عمده آثار متفکر و شرق شناس شهیر ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو در جهت تطبیق افکار است وی در این جهت از روشی استفاده می کند که به تعبیر ماخوذ از هانری کربن فراتاریخی (meta-historical) است در روش تاریخی مرسوم تحقیقات ...  بیشتر
مبانی فلسفی نظریه عدالت رالز
مبانی فلسفی نظریه عدالت رالز

یوسف شاقول

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  پیوند میان عدالت و آزادی یکی از مسائلی است که فیلسوفان سیاسی همواره خود را با آن مواجه دیده اند و تلاش کرده اند تا راه حل مناسبی برای آن بیابند.پرسش اساسی این است که چگونه می توان ضمن آزادی افراد،زمینه ...  بیشتر
پست مدرنیته و نگرش های جدید معنا شناسی در شهر سازی
پست مدرنیته و نگرش های جدید معنا شناسی در شهر سازی

unknown

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  امروزه پست مدرنیسم درتمام رشته ها به جنبشی فراگیر و همه جایی تبدیل شده است و ما،چه بخواهیمو چه نخواهیم ،به حوزه ای وارد شده ایم که با دوره های پیشین تفاوت ماهوی و معنایی بسیار زیادی دارد.نمونه ای از این ...  بیشتر
قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا
قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 221-241

چکیده
  قاعدۀ الواحد، به عنوان یکی از مهم‌ترین قواعد فلسفی، در جهت تبیین پیدایش کثرات عالم از واحد همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. اغلب فلاسفه مفاد آن را پذیرفته و برخی از متکلمان نیز منکر آن بودند. پذیرش قاعدۀ ...  بیشتر
مرور مراحل سه گانه پدیدار شناسی هوسرل
مرور مراحل سه گانه پدیدار شناسی هوسرل

unknown

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  مراحل رشد و تکامل تفکر فلسفی ادموند هوسرل بنیان گذار فلسفه پدیدار شناختی سده بیستم را می توایم به سه دوره عمده تقسیم کنیم دوره یکم دوره پدیدار شناسی ما قبل استعلایی (Pre - transendental) یا پدیدار شناسی معرفت شناختی ...  بیشتر
امکان فقری
امکان فقری

دکتر سید محمد حکاک

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  در مساله مناط نیاز به علت تا قبل از صدرالمتالهین شیرازی دو نظر وجود دارد نظر متکلمین و نظر حکما بنابر نظر اول حدوث زمانی و بنابر نظر دوم همان لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم یا تساوی نسبت با وجود و عدم که ...  بیشتر
دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا
دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا

رضا نژادتبریزی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 243-260

چکیده
  پرسش این جستار از دلالت یا عدم دلالت واژة «هو» بر وجود رابط در زبان عربی عصر نزول قرآن است. بدین منظور، آثار ابن سینا به عنوان شاخص‌ترین مدافع دلالت واژه صورت‌بندی شده است. این صورت‌بندی نشان می­دهد ...  بیشتر
برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی
برهان وجوب و امکان در آثار ابن سینا ابن رشد و توماس آکویینی

دکتر محمد مهدی اعتصامی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  ابن رشد را عقیده بر آن است که ابن سینا در برهان وجوب و امکان تحت تاثیر متکلمین بوده و بر مشرب آنان مشی کرده و برهانی اقناعی آورده است بخصوص که از مفهوم واجب الوجوب بالغیر که معنای محصلی ندارد در تقریر این ...  بیشتر
رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه
رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه

سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 261-280

چکیده
  محور اصلی این پژوهش پی‌بردن به رابطۀ فلسفه و دین در بحث آفرینش از نظر بوئثیوس است. بدین منظور مؤلفه­هایی همچون خلقت موجودات از عدم و علّت‌دانستن خداوند، الگوی خلقت، غیر موجَب‌بودن خداوند در آفرینش، ...  بیشتر
ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو
ارزیابی جایگاه هنر به عنوان شرط فلسفۀ آلن بدیو

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این مقاله بعد از بیان دیدگاه آلن بدیو در خصوص جایگاه هنر به عنوان یکی از شرایط فلسفه، نسبت خاص فلسفۀ او را با هنر مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بررسی نوع مواجهۀ او با آثار هنری و شعری تردیدهایی را در ...  بیشتر
اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر
اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

علیرضا اسمعیل زاده برزی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 1-19

چکیده
  ژان‌ژاک روسو در تعدادی از آثار خود همچون گفتار دربارۀ هنرها و علوم و نامه به دالامبر دربارۀ تئاتر، برخلاف جریان غالب و روح زمانۀ خود، انتقادی از هنرها و به‌ویژه هنر تئاتر ارائه کرد که در اساس، مبتنی ...  بیشتر
معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت
معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 1-20

چکیده
  ایمانوئل کانت در نقد نیروی حکم عملکرد منطقی حکم ذوقی را بر حسب مؤلفه‌های کیفیّت، کمیّت، نسبت و جهت صورت‌بندی کرده است. وی در تبیین کیفیّت حکم ذوقی، خرسندی و ناخرسندیِ بی‌علقه را متعلق قوۀ ذوق معرفی ...  بیشتر