تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی
تحلیل برترین و بدترین اوصاف اخلاقی از منظر ارسطو، آکوئینی و خواجه‌نصیرالدین طوسی

مسعود صادقی

دوره 15، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 85-103

چکیده
  ارسطو،آکوئینی و خواجه نصیرالدین طوسی هر یک نماینده سه دوران و جهان اندیشه هستند و هر سه نقش مهمی در تاسیس یا تحکیم نگرش اخلاق مربوط به خود ایفا کرده‌اند. در این نوشتار، تلاش شد تا برترین فضیلت و بدترین ...  بیشتر
ودانتا، حکمت الهی دین هندو
ودانتا، حکمت الهی دین هندو

مهدی زمانی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 87-106

چکیده
  در دین هندو مکاتب مختلفی وجود دارد که اصیل‌ترین آن‌ها ودانتا یا حکمت الهی است. این مکتب مفسران متعددی دارد اما برجسته‌ترین تفسیر آن مربوط به شانکارا ، حکیم الهی هند ، است که به مکتب او ودانتای عاری ...  بیشتر
نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی
نظریه مرحله‎ای و تحلیل بقا بر اساس نظریه مشابهت زمانی

طیبه شا‌هوردیان؛ محمد سعیدی مهر؛ سید محمدعلی حجتی

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 87-105

چکیده
  چهاربعدگرایی به عنوان یک هستی‎شناسی اشیای مادی بر این اعتقاد است که بقای اشیا در زمان، مشابه امتداد آنها در مکان است. یکی از نسخه‎های مهم این نظریه مشهور به نظریه مرحله‎ای، بر این باور است که اشیا ...  بیشتر
تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن
تأویل روان‌شناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی آن

ریحانه شایسته؛ محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 87-105

چکیده
  مسألة رویا از جمله مسائل مورد توجه انسان‌ها در اعصار مختلف بوده است و روان‌شناسان نیز تا حد زیادی دربارۀ آن به تحقیق و بررسی پرداخته‌اند؛ با این حال بسیاری از مسائل آن مانند ماهیت و حقیقت رویاهای صادقه ...  بیشتر
ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم
ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 89-110

چکیده
  علوم ریاضی، طبیعی و الهی، علومی متمایز، اما هم‌زمان واجد نوعی وحدت­اند؛ این نه وحدتِ جنسی، بلکه به تبعِ وحدتِ خاصِ معنایِ وجود، ساختاری ویژه است که وحدتِ بالنسبه یا وحدتِ به تقدّم و تأخّر نامیده می­شود. ...  بیشتر
خواست قدرت و مسألۀ‌ تفسیر آن
خواست قدرت و مسألۀ‌ تفسیر آن
دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 102-127

چکیده
  خواست قدرت، یا ارادۀ معطوف به قدرت، در نظر شمار قابل توجهی از تفسیرگران اندیشۀ نیچه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در فلسفه‌‌، دست‌کم فلسفۀ متأخر اوست و در عین حال یکی از پرابهام‌ترین و مسأله‌برانگیزترین ...  بیشتر
رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز
رویة‌ بر ساخت‌گرایانة رالز

شهلا اسلامی؛ مجید اکبری

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 113-136

چکیده
  نظریة عدالت جان رالز با رویه‌ای برساخت‌گرایانه ارائه و صورت‌بندی شده است. رالز ادعا می‌کند که رویه‌ی برساخت‌گرایانه‌ خود را بدون پیش‌فرض‌های متافیزیکی بیان کرده است. برای بررسی ادعای ...  بیشتر
حقیقت و توجیه
حقیقت و توجیه

سعیده کوکب

دوره 8، شماره 1 ، اسفند 1389، ، صفحه 137-174

چکیده
  در چارچوب پارادایم زبانی، همواره مرتبط با تلقی حقیقت به عنوان سازگاری، این مسأله وجود دارد که چگونه می‌توانیم در پرتو دلائل قابل دسترس، ادعای حقیقی نامشروطی را بیان کنیم که ورای آنچه توجیه شده است، ...  بیشتر
تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل
تحلیل اراده اخلاقی از دیدگاه هگل

unknown

دوره 2، شماره 2 ، دی 1383

چکیده
  این بحث کوششی است برای بیان نسبت اراده اخلاقی با مفاهیم مسوولیت قصد نیت خیر و بخت اخلاقی از نظر هگل و اینکه اراده اخلاقی از نظر هگل امری انضمامی است و در مسیر تحقق روان مطلق صورت می پذیرد و لذا دارای مولفه ...  بیشتر
فلسفه فرانتس برنتانو
فلسفه فرانتس برنتانو

unknown

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1383

چکیده
  هنگامی که پیشرفت علوم ریاضی - طبیعی فلسفه را در تنگنا قرار داده بود و تنها فلسفه شوپنهاور و نیچه برای عده معدودی جذابیت داشت برنتانو چشم انحداز وسیعی برای توسعه فلسفه بوجود آورد. ماکس شعر نظریه برنتانو ...  بیشتر
پراگماتیسم و اومانیسم
پراگماتیسم و اومانیسم

دکتر محمود خاتمی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1381

چکیده
  هدف اصلی این نوشته آن است که نشان دهد اولا پراگماتیسم بر اصولی استوار است که ملازم اومانیسم هستند ولذا پراگماتیسم در اصل یک مکتب اومانیستی است و ثانیا دستاورد آشکاری که در سطح فرهنگ و جامعه امریکایی عرضه ...  بیشتر
بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت
بحثی پیرامون فلسفه ریاضی کانت

دکتر علی لاریجانی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1381

چکیده
  فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ...  بیشتر
نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی
نقد و بررسی دیدگاه کانت درباره برهان وجودی

علی م.افضلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1384

چکیده
  از مهم ترین انتقادات کانت به برهان وجودی این است که برهان وجودی،یک برهان توتولوژیک و ازاین رو بی حاصل است ،زیرا به ادعای طرفداران آن،وجود در تعریف خدا گنجانده شده است،یعنی قضیه «خداوجوددارد»،یک قضیه ...  بیشتر
سر اغاز های سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر
سر اغاز های سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر

محمد زضا بهشتی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1385

چکیده
  اصالت یافتن فاعل شناسنده،فاعل فعل اخلاقی،داور زیبا شناختی و پدیدآورنده اثر هنری که از آن با اصطلاحی واحد به «سوبژکتیویسم»تعبیر می شود،نقطه عطفی در تاریخ فلسفه عصر جدید به شمار می آید.این طرز نگرش به ...  بیشتر
نظریه تشابه (analogia)در یونان
نظریه تشابه (analogia)در یونان

محمد ایلخانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1385

چکیده
  در باب منشا و چگونگی شکل گیری نظریه «تشابه»که به دو نوع «تشابه نسبت»و «تشابه تناسب»تقسیم می شود ودروجود شناسی و ارتباط خالق با مخلوق،به ویژه نزد فلاسفه قرون وسطا،مدنظر بوده ،آرای گوناگونی مطرح شده است.در ...  بیشتر
دریدا و واسازی استعاره
دریدا و واسازی استعاره

حسن فتح‌زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 71-86

چکیده
  درباره‌ جایگاه استعاره در فلسفه دو دیدگاه رایج است؛ برخی از فلاسفه (بیشتر فیلسوفان تحلیلی) استعاره را قابل حذف دانسته، ایده‌آل فلسفه را در متونی عاری از استعاره و مبتنی بر کاربرد دقیق و تحت‌اللفظی ...  بیشتر
نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم
نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم

زین العابدین افشار

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 89-103

چکیده
  هگل سیر تحول روح را باتحول در آگاهی حسی، خودآگاهی، عقل،روح، دین وعلم مطلق تشریح می‌کند. در این مسیر آگاهی به روش دیالکتیکی دربستر تاریخ حرکت می‌کند. لذا معرفت امری تحولی، خود یابنده و پویا تلقی می‌گردد. ...  بیشتر
Morality, Rationality and Impartiality
Morality, Rationality and Impartiality

Mahmoud Khatami

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 91-110

چکیده
  Morality as somehow involving rationality and impartiality received classic expression in philosophy of Kant who frankly speaks of “rational and impartial spectator” in contemplating the universal law. The overall aim of this paper is to show (1) that the idea of morality implies rationality and this will be reached at in refuting the moral scepticism; ...  بیشتر
بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت
بررسی برخی پیامدهای معرفتی و سیاسی آموزه‌های رورتی و گادامر در باب حقیقت

محسن محمودی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 91-106

چکیده
  در این مقاله، به بررسی انتقادی آموزه­های رورتی و گادامر در باب حقیقت از طریق تحلیل پیامدهای نامطلوب معرفتی و سیاسی آن پرداخته می­شود. رورتی حقیقت را نفی می­کند و آن را صرفاً بیانگر ویژگی جمله­ها ...  بیشتر
رهیافت‌های معرفت‌شناختی تئاتر در توجیه زیبایی‌شناختی از مفهوم فرهنگ (یک مطالعه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌های فریدریش نیچه و آنتونن آرتو)
رهیافت‌های معرفت‌شناختی تئاتر در توجیه زیبایی‌شناختی از مفهوم فرهنگ (یک مطالعه‌ی تطبیقی میان اندیشه‌های فریدریش نیچه و آنتونن آرتو)

سعید نیکورزم؛ محمد رضا خاکی

دوره 14، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 91-107

چکیده
  آنچه ما در این مقاله «فرهنگ تراژیک» می‌نامیم حاصل رهیافت‌هایی است که نیچه و آرتو، الگوی زیبایی‌شناختی آن را به ترتیب در تراژدی‌های یونان باستان و تئاتر شقاوت یافتند. می‌توان گفت که تئاتر نزد ...  بیشتر